BLEKO REUKLOZE PETROLEUM

€ 24,99 (inclusief btw 21%)
Op voorraad - Levertijd 1-2 werkdagen

BLEKO REUKLOZE PETROLEUM

Deze reukloze petroleum van Bleko kan gebruikt worden als ontvetter en aanmaakvloeistof. Tevens kan petroleum gebruikt worden als brandstof voor olielampen. Houd hierbij de dosering volgens de gebruiksaanwijzing van het apparaat aan. Voor het veiligheidsblad van Bleko Reukloze Petroleum kunt u hierklikken.
 BV
Bleko - Petroleum
1010840
Veiligheidsinformatieblad
Volgens de Verordening nr. 1907/2006, 453/2010/EC, 2015/830/EU
RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
NVIC. Tel.030-274 8888; Uitsluitend voor een behandelend
arts bereikbaar.
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
Bleko Chemie BV
Het Lentfert 3
7547 SN Enschede - Netherlands
Tel.: +31 (0)53 431 58 35 -
Fax: +31 (0)53 431 54 30
r.engbers@blekochemie.nl
www.blekochemie.nl
Details betreffende de verstrekker van het
veiligheidsinformatieblad:
1.3
Afgeraden gebruik: Al het dergelijke gebruik wordt niet gespecificeerd in deze paragraaf noch in paragraaf 7.3
Geschikt gebruik: Oplosmiddel
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:
REACH: 01-2119457273-39-XXXX
Index: Niet van toepassing
EC: 918-481-9
CAS: Niet van toepassing
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Bleko - Petroleum
1010840
1.1 P

Ook interessant

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook Twitter Linkedin